CVRM

CVRM door Vasant

Vasant is gespecialiseerd in CVRM. Deze afkorting staat voor Cardiovasculair Risicomanagement. Aan de hand van geavanceerde apparatuur kunnen afwijkingen of bijzonderheden op het gebied van hart en vaatziekten in een vroegtijdig stadium worden vastgesteld. CVRM draagt bij aan cardiovasculaire zorg binnen de eerste lijn. Zo kan een behandelingstraject tijdig worden ingezet en kan overbehandeling worden voorkomen. Vasant beschikt over mobiele apparatuur waardoor een bezoek op locatie geen enkel probleem is.

Het gezond houden van ons hart en de bijbehorende vaten is van groot belang. De vitale organen van het lichaam blijven op die manier goed functioneren en in optimale conditie. Het hanteren van een gezonde leefstijl is daarvoor van groot belang. Zo kunnen de risico’s op HVZ tot een minimum beperkt worden. Afwijkingen aan ons hart en de bijbehorende vaten kunnen op twee manieren ontstaan. Dit noemen we de beïnvloedbare en de niet beïnvloedbare factoren.

Onder de eerste groep valt vooral een ongezonde leefgewoonte of eventuele ziektebeelden. Hierbij kunt u denken aan ongezonde of te vette voeding, roken of een overvloedig gebruik van alcohol. Ook overgewicht vergroot het risico op hart en vaatziekten. Daarnaast hebben ziekten zoals suikerziekte of gewrichtsreuma ook een duidelijke invloed op ons hart en bloedvaten.

CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement

Voor het CVRM beschikken we bij Vasant over geavanceerde en mobiele apparatuur om hypertensie, ofwel een hoge bloeddruk, vast te kunnen stellen. Daarbij maken we gebruik van de NHG Hypertensie richtlijnen. Bij een verhoging van de bloeddruk moet het intensieve arbeid verrichten om het bloed door het lichaam te kunnen pompen. Op den duur kan dit ernstige hart- en vaatziekten veroorzaken.

Ook NHG Hypertensie is dus een onderdeel van de CVRM behandeling van Vasant. Aan de hand van ons onderzoek, kan er een zorgplan worden opgesteld waardoor aandoeningen aan het hart en de vaten vroegtijdig kunnen worden vastgesteld en behandeld. Daarbij maken we ook gebruik van PWV. De afkorting staat voor Pulse Wave Velocity. Met deze techniek kan Vasant de snelheid van de bloeddrukgolf door de grote vaten meten. Zo kan er vastgesteld worden of de vaten in uw lichaam lijden aan vaatwandstijfheid.

CVRM

Door deze afwijking in een vroeg stadium te ontdekken, kan er een effectief behandelplan worden opgesteld. Zo kunnen hart- en vaatziekten voorkomen worden. Vasant beschikt over mobiele apparatuur om CVRM op locatie uit te kunnen voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de uitgebreide mogelijkheden.