Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn wereldwijd een groot probleem. In veel regio’s zelfs doodsoorzaak nummer 1. De ontwikkelingen in de zorg op het gebied van HVZ gaan snel, maar zijn vaak lastig door te voeren in de praktijk. Vooral binnen de eerste lijn. Vasant richt zich op de integratie van de meest effectieve nieuwe technieken in de zorg door de huisarts.

Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) omvat alle methoden en technieken die worden aangewend om het risico op (verdere) hart- en vaatziekten omlaag te brengen. Vooral in vroege stadia zijn de meeste technieken effectief. Vasant zorgt ervoor dat de beste technieken uit het ziekenhuis nu ook bij de huisarts kunnen worden toegepast.

Onderzoek

Vasant richt zich op verbetering van de cardiovasculaire zorg. Wij blijven niet langs de lijn staan wat betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen, maar dragen ook ons steentje bij. Wij bespreken graag met u hoe u aan ons onderzoek kan deelnemen.

Hoe gaan wij te werk

Vasant is een ambulante kliniek die zich richt op de verbetering van de cardiovasculaire zorg binnen de eerste lijn.

Het is ons doel de mogelijkheden van de huisarts aan te vullen met geavanceerde technieken en expertise die vooral vroeg in het traject van hart- en vaatziekten effectief zijn.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken hebben wij gekozen voor een mobiele kliniek. Dit houdt in dat wij met onze apparatuur naar de huisartspraktijk komen om onze aanvullende metingen te verrichten. Dit is voor onze klanten bekend terrein en geeft ons de mogelijkheid direct en effectief aanpassingen in de behandeling met de huisarts en de praktijkondersteuning te bespreken. Daarnaast is relevante informatie op locatie voor ons beschikbaar, zodat het contact met de klant tot een aangenaam minimum beperkt kan worden.

Op basis van de gegevens van de huisarts en onze eigen analyse bespreken wij met u en de huisarts de beste behandelingsstrategie. Met onze methode wordt overbehandeling gereduceerd en indien nodig ziekenhuisbehandeling eerder ingezet.

Voor de huisarts

Momenteel zijn wij werkzaam in de regio Rotterdam en werken wij samen met de afdeling vasculaire farmacologie van het Erasmus Medisch Centrum. Gezien onze mobiliteit gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden, mocht uw huisartsenpraktijk in een andere regio gevestigd zijn.

Houd uw vaten in de gaten!

Wilt u graag het effect van een gezondere leefstijl en/of medicatie op de toestand van uw vaten volgen?

Dat kan met PWV.

PWV staat voor Pulse Wave Velocity (polsgolfsnelheid). Het is de snelheid van de bloeddrukgolf door uw grote vaten. Schade aan de vaatwand zorgt voor verstijving. Een stijvere vaatwand betekent een snellere bloeddrukgolf.

Vasant kan nu ook de PWV volgens de gouden standaard bij u thuis meten.

Neem gerust contact met ons op voor een meting of voor verdere informatie.