NHG Hypertensie

NHG Hypertensie

NHG Hypertensie geeft de richtlijnen aan op het gebied van een verhoogde bloeddruk. Bij Vasant kunnen we de bloeddruk op correcte wijze meten aan de hand van geavanceerde apparatuur. Dit doen we tevens op locatie. Door het naleven van deze richtlijnen, kunnen hart- en vaatziekten voorkomen worden. Maar, ook een vroegtijdige behandeling is met NHG Hypertensie mogelijk. Binnen Vasant staan we dan ook graag voor u klaar bij het opstellen van een maatwerk behandelplan als u hinder ondervindt van een te hoge bloeddruk.

Een verhoging van de bloeddruk kan diverse oorzaken hebben. Hypertensie valt onder de beïnvloedbare factoren die betrekking hebben op CVRM. Deze afkorting staat ook wel voor Cardio Vasculair Risico Management. Een hoge bloeddruk kan veroorzaakt worden door een langdurige blootstelling aan stress of spanningen. Maar, ook de leefstijl die gehanteerd wordt kan bijdragen aan een verhoging van de bloeddruk in het lichaam.

Hierbij kunt u denken aan een ongezond eetpatroon, te weinig beweging of roken. Deze gewoontes hebben een nadelig effect op de lichaamsgezondheid, het hart en de bloedvaten. Ook een afwijkend hoge bloeddruk kan onnodige schade veroorzaken. Binnen Vasant maken we daarom gebruik van de NHG standaard voor Hypertensie. Voor een vaststelling maken we gebruik van bewezen en effectieve technieken.

NHG Hypertensie bij Vasant

Binnen onze ambulante kliniek hebben we de mogelijkheid om diverse metingen en onderzoeken op locatie te kunnen verrichten. Zo streven we naar een verbetering van de zorg die nodig is om het hart en de bijbehorende bloedvaten in het lichaam gezond te kunnen houden. Daarbij maken we ook gebruik van PWV. Deze afkorting staat voor Pulse Wave Velocity, polsgolfsnelheid in het Nederlands.

Met deze techniek kunnen we de snelheid van de bloeddrukgolf meten. Een onmisbare techniek bij het vroegtijdig kunnen vaststellen van een gevaarlijk hoge bloeddruk. Bij NHG Hypertensie schuilt het gevaar in de aandoening. In veel gevallen merkt u niets als de bloeddruk enigszins verhoogd is. Toch kan dit op den duur blijvende en ernstige schade veroorzaken in het lichaam.

NHG Hypertensie

Ook het risico op hart- en vaatziekten neemt toe als hypertensie niet adequaat en op de juiste manier behandeld wordt. Bij Vasant werken we daarom nauw samen met de huisarts. Aan de hand van de basisgegevens kunnen wij een gespecialiseerd onderzoek verrichten. Op deze manier kunnen eventuele aanpassingen snel worden doorgevoerd. Neem vrijblijvend contact op met Vasant als u meer wilt weten over NHG Hypertensie. We informeren u graag over de mogelijkheden.