Technieken

ABPM

In veel huisartspraktijken wordt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) reeds toegepast. Waar dit nog niet het geval is, biedt Vasant deze techniek aan. Eveneens bieden wij onze expertise aan voor de beoordeling van eerder verrichte metingen.

PWV

Pulse Wave Velocity (PWV) staat voor polsgolfsnelheid. Dit is de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door het slagaderlijke vaatstelsel verplaatst. Deze snelheid heeft een direct verband met de stijfheid van de grote slagaders. Vaatwandstijfheid is een vroeg teken van schade aan de vaatwand en kan in vroege stadia nog goed behandeld worden.

PWA

De Pulse Wave Analysis (PWA) staat voor polsgolfanalyse. Zoals bij PWV wordt gekeken naar de snelheid, wordt bij PWA gekeken naar de vorm van de bloeddrukgolf. Verscheiden parameters zijn uit de vorm af te leiden die een direct verband houden met het risico op HVZ en/of met het effect van behandeling.