Consult

Wat houdt een consult bij Vasant in?

Een eerste consult duurt een half uur tot drie kwartier en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Anamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Polsgolfanalyse
  • Polsgolfsnelheid
  • Bespreking van de resultaten

Anamnese

De anamnese is het vraaggesprek. U krijgt een vragenlijst die u van te voren invult.
Dit formulier heeft u ontvangen bij uw aanmelding. Indien u dit niet heeft ontvangen of bent verloren, kunt u hier een nieuwe uitprinten.

naar het formulier

De arts neemt deze vragenlijst met u door om een helder beeld te krijgen van uw situatie en voorgeschiedenis.

Lichamelijk onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan voor uw bezoek. U wordt namelijk van top tot teen onderzocht. De nadruk zal hierbij liggen op hart en bloedvaten, maar er wordt ook naar andere symptomen gezocht die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten.

Polsgolfanalyse

Terwijl u op de behandeltafel ligt, wordt met behulp van een manchet om de bovenarm de polsgolfanalyse uitgevoerd. De computer registreert de polsgolf (bloeddrukgolf) aan de arm en reconstrueert de golf zoals deze is net na het hart.

Bespreking van de resultaten

De resultaten zullen kort met u worden besproken. Voor het opstellen van het risicoprofiel en het behandeladvies is meer tijd nodig. De resultaten, in combinatie met de informatie van de huisarts, moeten nauwkeurig worden bekeken en worden in teamverband besproken. Het advies, inclusief de resultaten, worden binnen een week doorgegeven aan de huisarts en de praktijkondersteuning.

Polsgolfsnelheid

Met behulp van een manchet om het bovenbeen en om de hals wordt op de polsgolf geregistreerd. Met een meetlint wordt de lengte geschat die de polsgolf door het lichaam aflegt. De computer berekent vervolgens de snelheid van de polsgolf.

Wat houdt de behandeling in?

In principe blijft de behandeling bij de huisarts. Dat wil zeggen dat er een behandeladvies wordt gegeven en dat u samen met uw huisarts kunt beslissen of u dit wenst na te volgen. Directe behandeling door Vasant is bespreekbaar, maar wordt vanwege onze mobiliteit als uitzondering beschouwd.

Wordt het consult vergoed?

Vooralsnog worden de consulten niet vergoed. Er zijn onderhandelingen gaande met diverse grote zorgverzekeraars in Nederland.