Technieken                                                                                                                                        

Technieken

De aanvullende technieken die door Vasant worden geïmplementeerd zijn geavanceerd en de ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden. Zo zullen wij alleen die technieken toepassen voor het opstellen van een zorgplan die daadwerkelijk effectief zijn gebleken. Technieken die veel belovend zijn voor de toekomst, passen wij alleen toe in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

De koplopers die worden aangeraden door de European Society of Hypertension en de European Society of Cardiology zijn op dit moment de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM), de polsgolfsnelheid (PWV) en de polsgolfanalyse (PWA).

ABPM

In veel huisartspraktijken wordt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) reeds toegepast. Waar dit nog niet het geval is, biedt Vasant deze techniek aan. Eveneens bieden wij onze expertise aan voor de beoordeling van eerder verrichte metingen.

Meer info

PWV

Pulse Wave Velocity (PWV) staat voor polsgolfsnelheid. Dit is de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door het slagaderlijke vaatstelsel verplaatst. Deze snelheid heeft een direct verband met de stijfheid van de grote slagaders. Vaatwandstijfheid is een vroeg teken van schade aan de vaatwand en kan in vroege stadia nog goed behandeld worden.

Meer info

PWA

De Pulse Wave Analysis (PWA) staat voor polsgolfanalyse. Zoals bij PWV wordt gekeken naar de snelheid, wordt bij PWA gekeken naar de vorm van de bloeddrukgolf. Verscheiden parameters zijn uit de vorm af te leiden die een direct verband houden met het risico op HVZ en/of met het effect van behandeling.

Meer info