Niet beïnvloedbare factoren

Niet beïnvloedbare risicofactoren

Leeftijd

Ouderdom komt met gebreken. In verband met CVRM is leeftijd van belang voor het opstellen van het risicoprofiel en de behandeling. Oudere mensen hebben een hoger risico op HVZ en de effecten van medicatie zijn vaak net iets anders dan bij jongere mensen.

Geslacht

Mannen en vrouwen verschillen nu eenmaal. Ook wat betreft de kans op HVZ. Tot de menopauze hebben vrouwen normaliter een lager risico dan mannen. Dit wordt daarna echter snel bijgetrokken. Wat voor type HVZ het meest voorkomt, is ook geslachtsgebonden. Mannen hebben bijvoorbeeld meer kans op een hartinfarct en vrouwen meer kans op een hersenbloeding (CVA/TIA).

Familiegeschiedenis

De familiale voorgeschiedenis wordt nagegaan omdat in sommige families bepaalde HVZ vaker en eerder in het leven voorkomen dan in andere. Dit heeft te maken met genetische factoren en de gewoonten/leefstijl van de familie. Vastgestelde HVZ op jonge leeftijd bij uw ouders, broers en/of zussen verhoogt ook bij u de kans op HVZ. Dit is vooral van belang als bij u anderszins een middelmatig risico (10-20%) op HVZ binnen 10 jaar geschat is. Er wordt dan eerder met behandeling gestart.

Hyperhomocysteïnemie

Homocysteïne is een stofje dat teruggevonden kan worden in het bloed. Is het gehalte in het bloed te hoog, dan spreekt men van hyperhomocysteïnemie. Er lijkt een oorzakelijk verband te zijn tussen de hoogte van de homocysteïnespiegel en het risico op HVZ (voornamelijk trombose gerelateerd). Hyperhomocysteïnemie heeft een geringe, doch consistente, invloed op ziekte en sterfte. Er is echter nog geen overtuigend bewijs dat therapeutische verlaging van de homocysteïnespiegel eveneens het cardiovasculaire risico verlaagt. Dit is de reden waarom hyperhomocysteïnemie tussen de niet beïnvloedbare risicofactoren staat en waarom het niet langer routinematig wordt bepaald bij CVRM.